Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
"Első munkahely garancia" programNyomtatás
Az „Első munkahely garancia” a 25 év alatti pályakezdő fiatal álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított központi munkaerő-piaci program

1.      Az „Első munkahely garancia” 2013 program célja

 

Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.

A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is.

A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv” 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható.

A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként a bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása.

 

2.      A program célcsoportja

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten

  • a szakképzetlenek vagy
  • a tartós álláskeresők,

 

Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek.

 

A fentiek szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskereső gyakorlatilag a nyilvántartásba vételt követően azonnal elhelyezhető, tekintettel arra, hogy jogszabály nem ír elő ehhez szükséges előzetes nyilvántartásban töltött időt. Így a program keretében, figyelembe véve 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. §. (1) bekezdés a) pontban biztosított, a célcsoportba tartozókra vonatkozó, az általános szabályoktól történő eltérés lehetőségét is, számára a programelemeket képező támogatás (ok) is azonnal megállapítható(k).

 

3.      A program forrása

 

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft.

 

4.      A program időtartama

 

A program – így a foglalkoztatás is – 2013. március 1-jén veszi kezdetét. A foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014.-es évet.

 

5.      A program elemei, a támogatási konstrukció

 

5.1    Munkaerő-piaci szolgáltatás

 

A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű.

 

5.2    Bérköltség-támogatás

 

A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára.

 

A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

 

5.3    Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése

 

Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.

Ennek ideje megegyezik a bérköltség-támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14%-os része is.

 

Ezzel szemben a programban sem csoportos személyszállítás, sem a személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére nincs lehetőség.

 

6.      A program keretében nyújtott támogatások további speciális feltételei

 

Az illetékesség kérdésében a Ket. szabályai az irányadók, a program keretében a támogatások megállapítására a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerinti kirendeltség jogosult.

 

A támogatás azon munkaadó részére nyújtható, aki  az alábbi feltételekkel foglalkoztat regisztrált, 25 és alatti pályakezdő álláskeresőt teljes vagy részmunkaidőben. A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint állapítható meg a támogatás:

 

  • max. 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.
  • max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség, ezen időszak alatt sem maradnak támogatás nélkül, hiszen érvényesíthető a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény: a munkáltatói teher 28,5% helyett 14%-ra csökkent bruttó 100 ezer Forint bérig. A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti munkavállalók esetében a részkedvezmény mértéke – 100 ezer Forint – bérig a bruttó bér 28,5 százaléka a foglalkoztatás első 2 évében.

 

A támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu