Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Beszámolók
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
„Munkavédelmi Nyílt Nap a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja alkalmából” Nyomtatás
Az állami feladatok végrehajtásán túl az NGM előterjesztésére 2012. augusztus 13-án a Kormány április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította Magyarországon. Ezzel a Kormány is kifejezte elkötelezettségét és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.

Ebből az alkalomból a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya szakmai tartalmú nyílt napot szervezett.

 

Dr. Havassy Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója köszöntő beszédében kiemelte, hogy az élet és az egészség a legfontosabb érték.

Szólt arról, hogy a javuló gazdasági helyzettel egyidejűleg előrelépés mutatkozik mind a munkavállalók, mind a munkaadók részéről a munkavédelemre fordított figyelem tekintetében. Elmondta, hogy az emléknap által olyan kiemelkedő szerepet kap az értékteremtő munka megbecsülése, az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltétételek megteremtésének elősegítése, amely a munkavédelem fontosságának nagy elismerése. Az elvégzett munkának nemcsak a mennyisége, hanem a minősége is a fejlődés kulcskérdése. Az értékteremtő, minőségi munka a gazdaság működésének alapja, nélkülözhetetlen a gyermekvállaláshoz, gyermekneveléshez, fontos a létbiztonság megteremtéséhez, a családok jól létéhez. Minőségi munka, megbízható, egyenletes teljesítmény azonban csak egészséges munkavállalótól várható el, aki korszerű, biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények között dolgozik.

 

  

 

Kollár Péter, a Foglalkoztatási Főosztály vezetője kihangsúlyozta: a nyílt nap célja többek között annak hangsúlyozása, hogy a munkavédelem az egész társadalomra feladatokat ró, hiszen valamilyen formában – munkaadóként vagy munkavállalóként – mindenki érintett. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatóság és a szakemberek bevonásával kiemelten fontos a prevenció kultúrájának kialakítása, a tájékoztatás és a tanácsadás, illetve ezekkel egyidejűleg az, hogy az ismerethiány, illetve a felelősségtudat hiánya ne vezessen balesetekhez. A köszöntő beszédeket követően közös gyertyagyújtással emlékeztek meg a munkabalesetekben elhunyt munkavállalókra.

 

 

Dr. Nagy Éva, a Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály vezetője az előzőek megerősítéseként elmondta, hogy a tanácsadás mellett a munkaadók ellenőrzése szintén kiemelt feladat, az esetleges a bírság azonban nem cél, hanem a végső eszköz a hivatal kezében ahhoz, hogy a súlyos jogsértésekre, az egészséget, életet közvetlenül fenyegető veszélyre felhívja a figyelmet, kihangsúlyozva a jogkövető magatartás fontosságát.

 

 

A Nyílt napon szó esett a tavalyi év munkavédelmi helyzetének – tendenciáinak – ismertetéséről, a résztvevő, közfoglalkoztató munkáltatók tájékoztatót kaptak a közfoglalkoztatást is érintő legfontosabb munkavédelmi vonatkozásokról. Pergéné dr. Müller Zsuzsanna orvos szakértő, majd Fejes Balázs munkavédelmi felügyelő által tartott szakmai előadás keretében a faipari tevékenységeket érintő munkabiztonsági és munka-egészségügyi elvárásokkal ismerkedett a hallgatóság, figyelembe véve az idei év célvizsgálatának szempontjait.

 

        

 

 

 Az összeállított program célja volt, hogy erősítse a hatósági munka tájékoztató, preventív jellegét, társadalmi megjelenését, a munkáltatók felelősség- és biztonságtudatát.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu