Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Beszámolók
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
Sajtótájékoztató a Bács-Kiskun megyei álláshelyek várható növekedésérőlNyomtatás
Döntés született a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak 2014. évi támogatására vonatkozó pályázatokról. A Bács-Kiskun megyei álláshelyek várható növekedéséről dr. Kerényi János kormánymegbízott és Kollár Péter, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője sajtótájékoztatót tartott 2014. április 16-án 11 órai kezdettel. A sajtótájékoztató másik témája a 2014. április 3. és május 15. között, a megye 11 munkaügyi kirendeltségén megrendezésre kerülő „Korlátlan lehetőségek” elnevezésű állás- és képzési börzék és információs napok eseménysorozat, melyről Kollár Péter számol be a sajtó munkatársainak.

 

 

 

Döntés a 2014. évi munkahelyteremtő beruházások támogatásáról

 

NFA-2014-KKV kódjelű mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására vonatkozó pályázati felhívásra érkező pályázatokról a Nemzetgazdasági Miniszter 2014. április 01. napján döntést hozott, melyet dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2014. április 02-án sajtótájékoztatón jelentett be.

 

A döntés értelmében  Bács- Kiskun megyében 69 munkáltatónál összesen 544 millió forint támogatással 287 új álláshely jöhet létre 2014. évben a pályázatnak köszönhetően. Az érintett vállalkozásoknál foglalkoztatott 953 fős átlagos statisztikai létszám megtartása is megvalósul, tehát összességében 1240 munkahely tekintetében 2 éves időszakban biztosítottá válik a munkavállalók foglalkoztatása. A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja egész megyére kiterjedően „Munkahelyteremtés 2014” elnevezésű munkáltatói fórumsorozatot szervezett mind a 11 járásban 2014. január 20-tól 24-ig. Valamennyi járásból érkeztek pályázatok és a miniszteri döntés értelmében minden érintett munkaerő-piaci körzetben van nyertes pályázó, melyről az érintettek kiértesítése jelenleg folyamatban van.  Idén is a megyeszékhelyen, illetve a hozzá kapcsolódó településeken volt a legnagyobb az érdeklődés, mely 29 munkáltatónál 133 fős létszámbővülést összesen 468 fős statisztikai létszám foglalkoztatását eredményezi ebben a térségben. Jelentős a támogatottak köre a megye déli területén is, ahol elsősorban Baja és vonzáskörzete, de Jánoshalma és Bácsalmás térsége, megyénk két szabadvállalkozási zónájának minősített munkaerő-piaci körzete is részesült támogatásban. Az érintett térségben 16 munkáltató a 71 fős alaplétszámát 53 fővel tudja a pályázat eredményekét növelni 2014-ben. A támogatási szerződések megkötésére a döntés kézhezvételét követően kerülhet sor. A beruházásokat az idei évi pályázati felhívás értelmében már a pályázat benyújtását követően saját felelősségre meg lehetett kezdeni, a létszámfeltöltés határideje pedig a beruházás befejezését követő 90. nap. 

 

Az NFA-2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatásáról szóló pályázat a munkáltatók részére biztosít lehetőséget vissza nem térítendő támogatás formájában, hogy eszközbeszerzéssel, illetve ingatlan építéssel kapacitásukat bővíteni tudják, vállalva létszámuk növelését és a kapacitásuk működtetését. A termeléstől a szolgáltatásig a kereskedelmen keresztül számos ágazat képviselte magát az idei évben is, ami azt is eredményezi, hogy a foglalkoztatni kívánt álláskeresők elhelyezkedése több szakmához is kapcsolódik. Jellemzően mikro- és kisvállalkozások nyújtottak be pályázatot, a középvállalkozások kisebb arányban voltak érintve.  A pályázatokban megjelölt támogatási igény többségében 10 millió forint alatti volt, az átlagos létszámnövekedés a döntést követően a 69 munkáltató esetében 4 fő, a pályázók többsége 2 fővel kívánja létszámát növelni, de vannak munkáltatók, ahol a beruházás eredményeként 10, 18, illetve 20 fővel is meg fog emelkedni a foglalkoztatottak száma. A 287 új álláshely betöltésekor 210 esetben igényelték az álláskeresők foglalkoztatásához kapcsolódó többlettámogatást, ami azt jeleni, hogy ennyi fővel csökkenhet az álláskeresők száma megyénkben.

 

Az idei évben a beruházások megvalósítására, az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló idő a vállalkozások részére hosszabb, hiszen a korábbi évek gyakorlatához képest hamarabb került meghirdetésre a pályázati lehetőség és ennek megfelelően előbb született döntés a támogatásokról, de a beruházások befejezésének időpontja változatlanul tárgy év november 30. napja. Ezzel a döntéssel létszámbővülés gazdaságélénkülést, a már foglalkoztatott létszám megőrzését jelenti, hiszen a támogatott munkáltatók, a döntésük eredményeként megyénkben 1240 munkahelyet és ennek kapcsán több száz család megélhetését is segítik.

 

 dr. Kerényi János kormánymegbízott válaszol a sajtó kérdéseire 

 

„Korlátlan lehetőségek”Állás és képzési börzék TÁMOP-1.1.2-11/1 program

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. április 3. és május 15. között a TÁMOP-1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című program keretében a megye 11 munkaügyi kirendeltségén „KORLÁTLAN lehetőségek” címmel ÁLLÁS- és KÉPZÉSI BÖRZÉKET illetve INFORMÁCIÓS NAPOKAT szervez. A mai napig 6 állás-és képzési börze került már megvalósításra, 5 helyszínen még ezt követően kerülnek megrendezésre.

 

A rendezvények célja:

 

A munkaügyi központ kiemelt feladatának tartja a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítását a munkaerőpiacon. Annak érdekében, hogy az érintettek munkahelyet találjanak, személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatásokkal, különféle programokkal kívánunk segítséget nyújtani. A börzéken az álláskeresők személyesen találkozhatnak a munkáltatókkal és a felnőttképzési intézmények képviselőivel.

 

Tájékoztató a TÁMOP-1.1.2-11/1 programról:

 

A projekt 2011. május 1-jén vette kezdetét és 2015. április 30-val zárul.

A megvalósításra, forrásként országos szinten 106.000.000.000 Ft áll rendelkezésre, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam közösen biztosít.

Ebből az összegből Bács-Kiskun megyében 7.206.000.000 Ft-ból valósulhatnak meg a támogatások.

 

A projekt célja, hogy olyan komplex, szolgáltatási és támogatási elemekkel segítse a célcsoportjába tartozókat a támogatás nélküli munkaerő piacra, amely a helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodik. Továbbá hangsúlyt fektet az ügyfelek egyéni, személyre szabott vizsgálatára azáltal, hogy a programból való kilépést követően is figyelemmel kíséri az ügyfelek munkaerő piaci helyzetét.

A TÁMOP-1.1.2-11/1 keretében megvalósuló támogatások középpontjában a hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők szerepelnek.

 

A program keretében képzési támogatás, elhelyezkedést elősegítő támogatások, valamint lakhatási támogatás nyújtható.

A képzési támogatás során a teljes képzési költség és vizsgadíj megtérítése mellettutazási támogatást illetve keresetpótló juttatást biztosít a Munkaügyi Központ a képzés ideje alatt.

Az elhelyezkedést elősegítő támogatások esetében a munkáltatók bértámogatásban illetve bérköltség támogatásban részesülhetnek.

Ezen támogatások összetétele és mértéke változó. 3-12 hónapos időszakra adható támogatásokat tartalmaz, mely támogatások mértéke a munkavállalók bérének és az azt terhelő adó 50-100%-ig terjedhet.

A bértámogatás és bérköltség támogatás mellé további támogatásként adható még helyközi utazási támogatás, amely a munkavállaló munkába járási költségeinek akár 100%-os térítését is jelentheti.

A TÁMOP 1.1.2 program keretében vállalkozóvá válási támogatás is igényelhető, melynek igénybevételével az ügyfél maximum 6 hónapig, a mindenkori minimálbér 100%-ának mértékéig támogatható.

 

 

Kollár Péter munkaügyi központ igazagtója

 

Ügyintézőinkhez folyamatosan érkeznek be a támogatás iránti kérelmek, és a program népszerűségét mi sem tükrözik jobban, minthogy a 4 éves periódusra tervezett 7.606 fővel szemben2014. március 31-igmár 7.909fő került bevonásra, melyből 5.571 esetben állapítottunk meg bérjellegű támogatást, illetve 3.765 fő képzésben vett részt, melyből 2.902 fő már sikeresen végzett a különböző tanfolyamokon. Vállalkozóvá válási támogatást 72 fő igényelt eddig. A 2012. október 1. óta igényelhető lakhatási támogatásban az érintett időszakban 89 fő részesült.

 

A program indulása óta több mint 4 milliárd Ft került kifizetésre Bács-Kiskun megyében a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra történő integrációjának elősegítése érdekében.

 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu