Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Munkaerő-piaci támogatások
Közfoglalkoztatás
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2-11/1
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 5.3.10
GINOP Plusz-3.2.1-21
EQUAL RegiNet
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
A közfoglalkoztatással összefüggő legfontosabb jogszabályok jegyzékeNyomtatás
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról,
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról,
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról,
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,
 • 368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről,
 • 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról,
 • 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról,
 • 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
 • a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet,
 • 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről,
 • 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról,
 • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu