Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Munkaerő-piaci támogatások
Közfoglalkoztatás
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2-11/1
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 5.3.10
GINOP Plusz-3.2.1-21
EQUAL RegiNet
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
A „Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése” GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-0001 kiemelt projekt Nyomtatás
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított GINOP 5.3.10-VEKOP-17 kiemelt projekt egyszerre szolgálja a létszámleépítések kezelését, a struktúraváltással érintett munkavállalók munkahelyének megőrzését és a munkaerőhiány kezelését a leépítéssel érintett, a strukturális és technológiai változásokkal összefüggésben munkájuk elvesztésével fenyegetett munkavállalók képzésének, valamint az álláskeresők foglalkoztatása esetén a munkahelyi beilleszkedés, betanítás költségeinek támogatásán keresztül.

A GINOP 5.3.10-VEKOP-17 kiemelt projekt finanszírozza továbbá a járványhelyzettel összefüggésben kialakult gazdasági válság kezelése, a nehéz helyzetbe került vállalkozások leépítésének megelőzése, és a munkahelyek védelme érdekében bevezetett csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást is.

 

A projekt megvalósítása az ország egész területére kiterjed.

 

A Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése projekt kedvezményezettje

 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium és a fővárosi/megyei kormányhivatalok konzorciuma.

 

A projekt szerződött támogatási összege és támogatási mértéke

 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 100 milliárd Ft. A támogatás mértéke 100%.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kerete 4,601 milliárd Ft.

 

A projekt megvalósítás időtartama

 

2018.01.01-2022.10.31

 

 A Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése projekt célcsoportjai és a projekt elemei

 

I. A létszámleépítések megelőzése és kezelése

 

 E komponensbe az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója (versenyszféra, közszféra) által a kormányhivatal felé bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte. A munkavállaló mielőbbi újbóli elhelyezkedését képzésekkel és munkaerőpiaci szolgáltatásokkal segíti a kormányhivatal. A képzési támogatást nem a munkáltató kapja, a programban való részvételt a munkavállalónak kell kezdeményeznie még a munkaviszonya alatt a lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályán. A képzési költségek 100%-ban megtéríthetőek.

 

II. Strukturális vagy technológiai változásokkal érintett munkavállalók képzése

 

A programelem célcsoportját a strukturális vagy technológiai változásokkal érintett munkaadók és munkavállalóik alkotják. A komponens a munkáltatónak nyújtott támogatás révén segíti elő az érintett munkavállaló képzését, munkahelyük megőrzését. Strukturális változásnak tekinthető minden olyan a gazdasági környezet alakulásával összefüggő változás, ami alkalmazkodást tesz szükségessé a munkáltató vagy a munkavállalók részéről, befolyásolja a munkáltatók szaktudással vagy kompetenciákkal kapcsolatos igényeit, új szakképzettség vagy kompetenciák megszerzését teszi szükségessé. Technológiai változásnak minősül minden olyan változás, ami az alkalmazott munkaeszközök vagy technológia, illetve termelési folyamat megváltozásához kapcsolódik.

 

E komponens keretében a munkáltatónak kell benyújtani a munkavállalói képzésére, átképzésére irányuló kérelmet a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályához. A támogatás a képzési költségek megtérítésére irányul. A képzési költségek (beleértve a vizsga költségeket is) maximum 75%-ban támogathatók. Amennyiben a munkavállaló a kérelem benyújtásakor már betöltötte a 45. életévét, a képzési költségek 100%-ban megtéríthetők.

 

A támogatásban részesülő munkáltatónak a képzés idejével megegyező időtartamban tovább kell foglalkoztatnia a képzésben résztvevő munkavállalókat.

 

III. Nyilvántartott álláskeresők felvétele esetén a munkahelyi betanítás támogatása

 

E programelem a munkaadó betanítást végző munkavállalójának béréhez a munkaadónak nyújtott támogatáson keresztül segíti elő a munkaadó által felvételre kerülő nyilvántartott álláskereső(k) betanítását, munkahelyi beilleszkedését.

 

A támogatás a betanításhoz 2 fő nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása esetén nyújtható, amennyiben a felvételre kerülők közül legalább 1 fő hátrányos helyzetű nyilvántartott álláskereső, s ekkor az új munkavállalók betanítását végző munkahelyi segítő bérének maximum 50%-os bérköltség támogatása maximum 90 nap időtartamban nyújtható, melynek során a támogatás nem haladhatja meg a 180.000 Ft/hó összeget.

 

Amennyiben a munkáltató megváltozott munkaképességű nyilvántartott álláskeresőt alkalmaz, a támogatás már 1 fő megváltozott munkaképességű álláskereső alkalmazása esetén is adható, s ekkor a betanítást végző munkahelyi segítő bérének maximum 100%-os bérköltség támogatása maximum 12 hónap időtartamban nyújtható, melynek során a támogatás nem haladhatja meg a 360.000 Ft/hó összeget.

 

A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a munkáltató határozatlan idejű, vagy legalább 12 hónapra szóló határozott idejű szerződést kössön a felvételre kerülő álláskeresőkkel.

 

IV. A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása (Munkahelyvédelmi bértámogatás)

 

A komponens a munkavállalóknak nyújtott a veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának keresztül segíti elő a munkahelyek megőrzését.

 

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján akkor kaphatott támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaztak.

 

A programban a munkáltatónak vállalnia kellett, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát a támogatási idő (3 hónap) és azt követő egy hónapban, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a kieső munkaidő miatti bércsökkenését.

 

Támogatási kérelembe benyújtására 2020. augusztus 31. napjáig volt lehetőség.

 

A Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése projekt eredményei

 

A projekt indulása óta országosan több mint 189 ezer munkavállaló munkahelyének megőrzését, vagy újbóli elhelyezkedését célzó támogatás nyújtására került sor.

 

A program keretében lehetőség volt a Gazdaságvédelmi akcióterv részeként a Munkahelyvédelmi bértámogatás programban 2020. április 16-tól 2020. augusztus 31-ig csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás iránt a munkaadóknak és a munkavállalóknak közösen kérelmet benyújtani. A támogatás 3 hónapra szólt, Bács-Kiskun megyében összesen 8755 fő részére lett folyósítva támogatás, ezzel is hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez és koronavírus okozta járványhelyzet enyhítéséhez.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu