Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Munkaerő-piaci támogatások
Közfoglalkoztatás
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2-11/1
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 5.3.10
GINOP Plusz-3.2.1-21
EQUAL RegiNet
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
,,A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" című GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú projekt Nyomtatás
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladata, hogy a kiemelt ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok és foglalkoztatottak számára megfelelő képzések lebonyolítását biztosítsa felnőttképzők bevonása révén. A termelékenység javításához a strukturális változások, a technológiai fejlődés és a digitalizáció következtében átalakuló munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, illetve az exportpiacra lépéshez szükséges készségekkel rendelkező, a változásokhoz alkalmazkodni képes munkaerőre van szükség.

Támogatás célja és elemei

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak. Amennyiben a kérelmező nem teljesíti a Hirdetmény 11. pontjában meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz.

 

A GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a vállalkozások:

  • képzési költség támogatáshoz és a foglalkoztatottak képzése alatti kieső munkaidőt kompenzáló bértámogatáshoz,
  • projektelőkészítési,
  • projektmenedzsmenti,
  • valamint a lebonyolításhoz szükséges szakmai megvalósító (k) támogatásához juthatnak.

 

A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

 

Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ. A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint alakulnak: Vállalatméret Támogatási intenzitás
Mikro- és kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%
Nagyvállalat 50%


 

Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.

 

 

Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására:

 

Vállalatméret                              Támogatási intenzitás

Mikro- és kisvállalkozás                             100%

Középvállalkozás                                         70%

 

Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

 

Vállalatméret                             Támogatási maximum

Mikro-, kis és középvállalkozás            75 millió Ft

Nagyvállalat                                        150 millió Ft

 

A projekt támogatási összege

 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 70 milliárd Ft.

A második meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd Ft.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja

 

A kérelem 2022. február 15. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig a http://munka.hu  oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

 

Megvalósítás

 

Az ország egész területén igényelhető támogatás formája feltételesen vissza nem térítendő támogatás, melyet mikro-, kis- és középvállalatok legalább 3 munkavállalóra, nagyvállalatok legalább 8 munkavállalóra vehetnek igénybe. A támogatás vissza nem térítendővé válásához a vállalkozásoknak a képzésen résztvevők továbbfoglalkoztatását, valamint esetükben béremelést kell vállalniuk.

 

Támogatható képzés típusok

  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Soft skill képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés

 

Támogatás elbírálása

  • hibátlan kérelem esetén döntés legkésőbb 8 napon belül,
  • hiánypótlás esetén döntés legkésőbb 60 napon belül.

 

További részletek

A munka.hu weboldalon a Munkaerő fejlesztési támogatás menüpont alatt. (https://nfsz.munka.hu/cikk/1674 )

 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal a ginopplusz321@csongrad.gov.hu  címen online, a 06-62-680-960 számon telefonos ügyfélszolgálatot biztosít.

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu